Naša spoločnosť dosiahla výborné hodnotenie. Zaujíma Vás ako sme dopadli?

Milí priatelia,

koncom roka 2014 bola naša spoločnosť bez ohlásenia otestovaná dodávateľom LOMAX & Co. kvalitatívnou metódou prieskumu trhu Mystery shopping  a dosiahli sme výsledok 94 bodov zo 100 teda celkom 94% čo nás radí na 1. miesto v Čechách aj na Slovensku v celej autorizovanej sieti predajcov LOMAX. Bodová strata bola spôsobená neponúknutím ďalšieho doplnkového sortimentu ako sú rolety,  žalúzie a dvere alebo služieb k pôvodne dopytovanej bráne čo nám ubralo v skóre na celkovom ponúknutom riešení.

Aj toto je dôkazom že našu prácu robíme najlepšie ako vieme s cieľom robiť ju pre Vás.

Milan Zuščík ml.
konateľ

Výsledok oficiálneho hodnotenia:

Mystery shopping je veľmi presná kvalitatívna metóda prieskumu trhu, ktorá meria maloobchodnú kvalitu služieb predajcu alebo kde se získávajú informacie o produktoch a službách vlastnej či konkurenčnej firmy. Mystery shopper je výzkumník, fiktívny zákazník, ktorý vystupuje ako normálny zákazník. Jeho úlohou je nákup výrobku, služieb, kladenie otázok, registrácia sťažností alebo hranie určitej role čím sa získava potrebná spätná väzbu o svojich skúsenostiach.