Novinka ktorá Vám prinesie komfort.

Na centrálne ovládanie Vašich pohonov a rádiových prijímačov Hörmann 

S Hörmann BiSecur Gateway môžete ovládať pohony Vašej garážovej a vjazdovej brány, Vaše domové dvere* ako aj ďalšie elektrické prístroje s rádiovými prijímačmi Hörmann pohodlne cez smartfon alebo tablet. Navyše sa Vám ukazuje pozícia brány Vašich pohonov garážovej a vjazdovej brány ako aj stav blokovania domových dverí*.

Komfortne z domu

Prostredníctvom aplikácie BiSecur vo Vašom smartfone alebo tablete môžete kontrolovať aktuálny stav Vašej garážovej a vjazdovej brány ako aj domových dverí* z akéhokoľvek miesta v rámci siete. K tomu potrebujete WLAN.
 

S internetovým pripojením z Vášho mobilného zariadenia

Na cestách alebo pred garážou, môžete využiť tento komfort z Vášho mobilného zariadenia. Po registrácii Vášho Gateway ako aj Vášho smartfonu alebo tabletu na internete je vytvorený Váš osobný prístup. S BiSecur App môžete ovládať všetky funkcie cez internetové spojenie Vášho smartfonu alebo tabletu bez dodatočného ručného vysielača k bráne.

Ľahká inštalácia, rýchla konfigurácia

BiSecur Gateway sa jednoducho prepojí s Vašim routerom pomocou LAN kábla alebo WLAN. Konfigurácia jednotlivých prístrojov s rádiovými prijímačmi Hörmann sa realizuje pomocou aplikácie BiSecur Vášho smartfonu alebo tabletu. Pritom Vás program sprevádza pri nastavení jedného alebo viacerých pohonov ako aj ďalších prístrojov.

* nutné špeciálne dovybavenie

Upozornenie!
Pri bránových zariadeniach bez priameho výhľadu na bránu je potrebné kvôli splneniu všetkých bezpečnostných požiadaviek dovybaviť bránu svetelnou závorou (okrem pohonu SupraMatic P, kde je svetelná závora v rozsahu dodávky).

 

Predpoklady systému

Prístroje Android

● software verzia 2.3
● RAM min. 256 MB
● Adobe AIR od verzie 4.0

Prístroje iOS

● od verzie sofwaru iOS 6
● od iPod touch 4. generácia ● od iPhone 4S
● od iPad 2
● od iPad mini

Domáca sieť

● široko pásmové internetové pripojenie
● router WLAN štandard WLANB IEEE 802.11b/g/n, kódovanie WPA-PSK alebo WPA2-PSK, názov siete bez medzery, prístup pre ďalšie koncové prístroje
● internetový prehliadač Interner Explorer od verzie 10, Firefox od verzie 14, Chrome od verzie 22, Safari od verzie 4. Ďalšie aktuálne prehliadače s podporou Javascript a CSS3
● voľná LAN zdierka na routeri
● napätie (110 – 240 V AC / 50 / 60Hz)
● smartfon alebo tablet s prístupom na App Store alebo Google play
● Gateway napojená na router musí byť v dosahu rádiového signálu ovládaných zariadení

Internetová konfigurácia cez portál Hörmann

Cez internetovú stránku www.bisecur-home.com prihlásite Váš Gateway ako aj smartfon alebo tablet cez internet pre celosvetové aktivovanie. Jednorázové prihlásenie sa realizuje cez certifikovanú internetovú stránku Hörmann a zaručuje vysokú bezpečnosť dát.